Een nieuw boekje voor mensen die in deze en in andere tijden verlangen naar een woord of een gebaar dat adem geeft. Woorden om te bemoedigen.
Kostprijs € 3,50 Verkrijgbaar via krisgelaude@hotmail.com of bij UM Brugge