Privacy

Bij Zintaal / Kris Gelaude vinden we privacy en een correcte, transparante omgang van persoonlijke gegevens zeer belangrijk! Daarom, hieronder een woordje uitleg bij de gegevens door onze site verzameld en verwerkt worden.

Voor meer details omtrent wetgeving over gegevensbescherming verwijzen wij u door naar [GDPR wetgeving].

Persoonsgegevens

Hieronder lijsten we enkele situaties op, waarin persoonlijke informatie gevraagd kan worden en hoelang deze in de database bewaard wordt.

Mocht u wensen dat deze gegevens eerder van onze database verwijderd worden, kan u altijd contact opnemen:

Kris Gelaude
Oude Waversebaan 67
3040 Sint Agatha Rode
[Mail ons]

Webshop

Aan deze website is een webshop verbonden. Om hier gebruik te kunnen van maken zullen er enkele gegevens van u gevraagd worden waaronder:

– uw volledig naam (voornaam & achternaam)
– volledig adres van levering (land/regio, straat en huisnummer, postcode en gemeente/plaats )
– contactgegevens (telefoon en email).

De voorgenoemde gegevens zullen gedurende 1 jaar in de database worden bewaard.
Ze worden enkel gebruikt om je bestelling te verwerken en om je aankopen op deze site vlot te laten verlopen.
Er worden geen bankgegevens opgeslagen in onze database

Contact

Bij contactopname via het contactformulier is het nodig dat u uw e-mail adres en uw naam opgeeft.
Uw email wordt enkel gebruikt om u te kunnen beantwoorden. Uw e-mail adres wordt niet opgeslagen in de database.

Cookies

Een cookie is een tekstueel bestandje dat in uw browser wordt opgeslagen. Deze kunnen verschillende doelen hebben: van het bewaren van een login tot het traceren van uw bewegingen op een site.
Deze site kan gebruik maken van third party apps: bijvoorbeeld youtube om een beeldfragment te kunnen bekijken. Hiervoor moet u toestemming geven alvorens u het fragment kan bekijken.

Verander je Cookie-Instellingen hier.

Volgende cookies zijn noodzakelijk en kunnen niet worden geblokkeerd:

– PHPSESSID; nodig voor de correcte weergave van de website.
– privacy_embeds cookie: onthoudt uw cookie-instellingen, deze blijft 1 maand aanwezig als je accepteert, 1 dag als je weigert.
– woocommerce_cart_hash session: wanneer u gebruik maakt van de webshop blijft deze aanwezig tot u de browser sluit.
– woocommerce_items_in_cart session: wanneer u gebruik maakt van de webshop blijft deze aanwezig tot u de browser sluit.
– wp_woocommerce_session_XXX cookie: wanneer u gebruik maakt van de webshop blijft deze 2 dagen aanwezig.

U kan alle cookies ten alle tijde verwijderen uit uw browser. Dit kan via de browser-instellingen.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt, met inbegrip van gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Stuur dus geen ongevraagde en onnodige persoonlijke gegevens door.
Wij hebben geen verplichting om gevolg te geven aan deze algemene reacties.

ZinTaaL mag algemene reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, uiteraard beperkt tot de grenzen vastgelegd in de wet van 8 december 1992 (bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens).

 

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik of de gegevens op de van deze site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Ingeval van eventuele betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van LEUVEN bevoegd.