Deze heruitgave wil vooral een eerbetoon zijn aan Maurits zelf, noeste werker en wetenschapper van het eerste uur.
Vooral voor veldwerkers in tal van sectoren, voor beleidsmensen en onderzoekers blijft het een onmisbaar naslagwerk dat een gedegen visie biedt op de Roma-cultuur en identiteit.
Het boek kan worden besteld via krisgelaude@hotmail.com
Kostprijs: € 20 + verzendingskosten

Beschrijving:
Hoe overleven Roma-zigeuners in een industriële samenleving en welke rol speelt de kumpania, de eigen leefgroep, hierbij? Is er sprake van identiteitsverlies en maatschappelijke kwetsbaarheid? Zijn alle zigeuners profiteurs en criminelen en hoe is hun relatie tot de ’buitenwereld’, de gadze? Maurits Eycken brengt na antropologisch onderzoek een nieuwe visie naar voren. Hij verbleef bij de Vlasika Rom in Praag, breidde zijn onderzoek uit tot in Slowakije, Hongarije, Roemenie en eindigde bij de Rom in Vlaanderen. Hij brengt hun cultuur, hun taal, hun manier van leven en bestaan in kaart.
Roma-zigeuners. Overleven in een industriële samenleving wil op een wetenschappelijke manier afrekenen met een aantal vooroordelen en stereotiepe beelden over de Roma, maar ook met de slachtofferrol die deze groep vaak toebedeeld krijgt. Niet alleen voor wie beroepsmatig en wetenschappelijk betrokken is bij de Roma-zigeuners, onder meer op het vlak van beleidsadvisering, is dit boek een must, maar ook voor iedereen die zich vragen stelt over intercultureel samenleven. De studie van de Roma als een groep, die de grenzen tussen de in- en outgroep vaak erg scherp stelt, geeft een beter inzicht in de mechanismen waardoor sommige groepen in onze samenleving zich expliciet willen onderscheiden en maakt duidelijk tot welke consequentie dat onderscheid kan leiden voor het samenleven.