Verschenen september 2012
Tweede druk november 2012

Wil een liedboek bijdragen tot een heilzame en beleefbare liturgie, dan moet erin weerklinken wat in mensen omgaat. Alles wat menselijk is moet er zijn plaats kunnen in vinden: hoop, twijfel, liefde, vrees, verdriet, verwondering, vertrouwen, net als eerbied en ontzag voor het ongrijpbaar goddelijke.
Ik schreef een aantal liedteksten met de bedoeling daaraan te beantwoorden.
Arnout Malfliet zette ze op muziek. De composities zijn meerstemmig, maar met eenvoudige harmonieën. Hij waakte erover dat de melodieën voor ieder koor en iedere gemeenschap vooral zingbaar blijven. En tegelijk wist hij er schoonheid in te leggen, zodat het liederen zijn die blijven hangen.
24 liederen werden gebundeld en opgenomen op cd.
Het project groeide in de kapelgemeenschap van Filosofenfontein.

Onder de titel ‘Wie anders zou de hemel dragen’ wordt dit liedboek uitgegeven.
Het omvat teksten, partituren en een cd.
Uitgeverij Altiora, Averbode.
Beschikbaar vanaf begin oktober 2012.
Prijs: 16,00 € zonder cd – 19,95 € met cd

www.wieanderszoudehemeldragen.org